Backgammon - Spelguide och tips

Backgammon är ett brädspel för två personer. Ni spelar med tärningar och en spelplan som består av 24 triangulära spetsar. Du har 15 pjäser som du ska flytta runt på spelplanen, beroende på resultaten av tärningarna. Målet med spelet är att flytta alla pjäserna från spelarens högra sida till spelarens vänstra sida och sedan ta bort dem från spelplanen. För att vinna behöver du både tur och skicklighet.

Spela Backgammon online

Det går att spela Backgammon online. Du kan spela gratis direkt i den här artikeln. Det kan exempelvis vara ett utmärkt alternativ om du inte äger rätt utrustning för att kunna spela det här spelet. Eller om du inte har någon att spela mot. När du spelar online får du antingen spela mot andra spelsugna personer på andra platser i världen eller mot en dator.

Backgammon – en översikt

Låt oss börja med en tabell som ger dig en snabb översikt av brädspelet:

Spelkategori Brädspel/Tärningsspel
Speltid Ca 60 minuter
Svårighetsgrad Medel
Antal spelare 2 spelare
Åldersrekommendation 10+
Du behöver Backgammonbräde, pjäser, två tärningar

Backgammon regler

Här är en översikt över de grundläggande reglerna för spelet:

 • Det här är ett spel som är speciellt anpassat för två spelare.
 • Varje spelare har 15 pjäser som ni ska försöka flytta runt på spelplanen.
 • Spelplanen består av 24 triangulära spetsar och är indelad i fyra områden med sex spetsar i varje.
 • Backgammon börjar med att varje spelare kastar en tärning för att avgöra vem som ska börja. Spelaren med högsta tärningsresultatet börjar spelet genom att kasta båda tärningarna.
 • Under spelets gång kastar spelarna tärningarna i tur och ordning för att bestämma hur långt de kan flytta sina pjäser. En spelare kan flytta en eller flera pjäser beroende på tärningsresultaten. Pjäserna ska ni alltid flytta från höger till vänster, och sedan runt tillbaka på motsatt sida.
 • Om du landar på en spets där motståndaren har en pjäs kan du ”äta” upp den. Då lägger du den på mitten av spelplanen och motståndaren måste motståndaren först få tillbaka den pjäsen innan hen kan fortsätta flytta sina andra pjäser. För att få tillbaka en pjäs som har blivit utslagen behöver du slå med tärningarna så att du kommer till en ledig ruta.
 • Du kan också blockera en poäng genom att placera två eller flera av dina pjäser på den, vilket gör det omöjligt för motståndaren att landa på den poängen.
 • Om du lyckas flytta alla sina pjäser till den vänstra sidan av spelplanen kan spelaren börja ta bort sina pjäser från spelplanen. Det gör du genom att kasta tärningarna och ta bort pjäser som når ”hem”. Den spelare som först tar bort alla sina pjäser från spelplanen vinner spelet.

Backgammon

Backgammon förberedelser

Innan ni kan börja spela Backgammon online behöver ni göra några förberedelser.

Börja med att placera spelplanen mellan dig och din motspelare. Ni sitter alltså mitt emot varandra. Varje spelare ska sedan ta femton pjäser var i sin valda färg. De här pjäserna ska ni lägga på spelplanen i startpositionen. Under nästa rubrik kan du se exakt hur den ser ut.

Kasta därefter en tärning för att bestämma vem av er som ska börja spelet. Den som får högsta poängen börjar. Därefter kastar spelarna tärningarna i tur och ordning under spelets gång.

Uppställning Backgammon

Innan ni kan börja spela behöver ni ställa era pjäser i Backgammon startposition. Den ser ut så här:

backgammon

Backgammon – spelets gång

 • Spelaren som börjar spelet kastar båda tärningarna och flyttar en eller två av sina pjäser enligt tärningsresultaten. Varje tärningsresultat representerar antalet poäng som du kan flytta en pjäs. Du kan välja emellertid mellan att flytta en pjäs det totala antalet steg för båda tärningarna eller flytta två olika pjäser. I det andra fallet flyttar du den ena pjäsen med det ena tärningsresultatet och den andra med det andra tärningsresultatet. Du ska alltid flytta pjäserna från högra till vänstra sida på spelplanen och sedan runt tillbaka på motsatt sida.
 • Därefter är det nästa spelares tur att slå tärningarna och flytta sina pjäser.
 • Under spelets gång kan du slå ut motspelarens pjäser. Det gör du genom att se till att hamna på samma ställe som motståndarens pjäs. Då knuffar du ut den ur spelet och ställer den på muren, det vill säga mitt på spelplanen.
 • När du har flyttat alla dina pjäser till den vänstra sidan av spelplanen kan du börja ta bort sina pjäser från spelplanen genom att kasta tärningarna och ta bort pjäser som når hem.

Backgammon

Vinna Backgammon

Spelet slutar när en spelare har tagit bort alla sina pjäser från spelplanen.

Den spelare som först tar bort alla sina pjäser vinner spelet. Det kan inte bli oavgjort i det här spelet.

Spel som liknar Backgammon

Om du gillar det här brädspelet finns det även flera andra liknande spel som vi kan rekommendera. Kalaha är till exempel ett liknande brädspel. Det går ut på att flytta runt små stenar eller kulor på en spelplan. Målet är att få så många kulor som möjligt i sin stora grop.

Om du tycker att det brädspelet verkar för komplicerat kan du testa Fia med Knuff, som har enklare regler. Där slår du och din motspelare en tärning som avgör hur många steg du får flytta runt planen. Du har fyra pjäser som du ska försöka få in i målområdet först. Se dock upp för motståndarens pjäser. Om de hamnar på samma ruta som du står på knuffar den bort din pjäs så att du måste börja om från början. Både Kalaha och Fia med Knuff finns som gratis spel online.

Daniel Andersson
Skriven av

Daniel Andersson

Daniel Andersson har tidigare arbetat som administratör och IT-specialist. För några år sedan valde han att sadla om och satsa på sin passion – spel. Som barn spelade han Drakar och demoner med sina klasskamrater. Han gjöt miniatyrer till spelet och målade dem hemma på rummet. Senare har hans spelintresse breddats till att inkludera många andra genrer som klassiska brädspel, kortspel och även vissa barnspel. På redaktionen är han vår go to-person när det gäller rollspel och patienser. Annars tycker Daniel om att läsa och kolla på film. Science fiction och skräck är hans favoritgenrer.